رویداد و مقالات

آخرین مقالات و اخبار روز مزرعه و همایش های سینحنتا ایران در استان های مختلف را میتوانید در این قسمت دنبال کنید

۱۰ تیر ۱۴۰۳
سمینار معرفی تخصصی سم جدید الستال در استان یزد
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
کلاس های فنی و آموزشی استان گلستان
۱۳ دی ۱۴۰۲
توزیع غیر مجاز آفت كش پرایم پلاس سینجنتا تقلبی
۳۰ آبان ۱۴۰۲
توزیع غیر مجاز آفت كش یونیفرم سینجنتا تقلبی
۲۵ مهر ۱۴۰۲
کارگاه آموزشی کالیبراسیون سمپاش های بومدار
۸ خرداد ۱۴۰۲
رونمایی از حشره کش الستال
۶ اسفند ۱۴۰۱
همایش کالیراسیون سم پاش