شرایط و ضوابط

پذیرش این شرایط و ضوابط توسط شما

لطفا چند دقیقه زمان صرف کنید تا با دقت این شرایط و ضوابط را مرور کنید. با دسترسی و استفاده از این سایت شما موافقت می کنید تا از این شرایط و ضوابط پیروی کرده و به آن پایبند باشید. اگر با پیروی و پایبندی به این شرایط و ضوابط موافقت ندارید، نمیتوانید به مواد این سایت دسترسی داشته و آنها را استفاده یا دانلود نمایید.

این شرایط و ضوابط می تواند تغییر نماید

سینجنتا حق به روز رسانی و اصلاح این شرایط و ضوابط را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی محفوظ می دارد. سینجنتا این کار را از طریق ارسال نسخه ی به روز رسانی یا اصلاح شده‌ی این شرایط و ضوابط بر این سایت انجام می دهد. استفاده ی شما از این سایت پیرو هرگونه تغییر سازنده‌ی موافقت شما برای پیروی و پایبندی به شرایط و ضوابط بازنویسی شده است. به این دلیل، شما را تشویق می کنیم تا این شرایط و ضوابط را در هر استفاده از سایت مرور نمایید.

بیانیه ی حریم خصوصی

سینجنتا متعهد به احترام به حریم شخصی اشخاصی است که از این وب سایت استفاده می کنند. بیایه ی حریم خصوصی پست شده بر این سایت خط مشی ها و رویه های جاری سینجنتا در ارتباط با اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط سینجنتا از طریق این سایت را توصیف می کند.

بیانیه ی حریم خصوصی بخشی از این شرایط و ضوابط است. با موافقت به پایبندی به این شرایط و ضوابط، شما به جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصیتان در مطابقت با بیانیه ی حریم خصوصی این وب سایت رضایت می دهید. اطفا چند دقیقه صرف کرده و این را مرور نمایید.

نام های کاربری، گذرواژه ها و امنیت

هرگونه نام کاربری و گذرواژه ی فراهم شده برای شما برای در این سایت، یا انتخاب شده توسط شما برای استفاده ی شخصی شما است، و نمی تواند توسط دیگران (از جمله دیگر کارمندان، ماموران شرکت شما) استفاده شود. شما و شرکتتان کاملا مسوول مراقبت از محرمانگی نام کاربری و گذرواژه تان هستید. به علاوه، شما و شرکتتان کاملا مسوول تمام فعالیت هایی هستید که در این سایت با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ی شما انجام می شود. شما و شرکتتان باید بلافاصله سینجنتا را از هرگونه استفاده ی غیرمجاز شناخته شده یا مشکوک از نام کاربری یا گذرواژه تان یا هرگونه نقض امنیتی دیگر مطلع نمایید.

به روز رسانی اطلاعات کاربر

شما و شرکتتان باید بلافاصله سینجنتا را از هرگونه تغییر در اطلاعاتی که به عنوان بخشی از فرایند هرگونه ثبت نام (اطلاعات کاربر) فراهم کرده اید ، یا اگر شما یا شرکتتان مطلع شوید که هرگونه اطلاعات کاربر نادقیق یا ناقص است، مطلع نمایید.

علی رغم تعهدات شما و شرکت شما برای فراهم کردن اطلاعات کاربری به روز رسانی شده برای سینجنتا، سینجنتا حق دارد تا بر اطلاعات کاربری که شما و شرکتتان قبلا فراهم نموده اید اتکا نماید تا زمانی که شما و شرکتتان اطلاعات کاربری به روز شده را برای سینجنتا فراهم نمایید. شما و شرکتتان به علاوه موافقت می کنید که سینجنتا می تواند اطلاعیه هایی مرتبط با این شرایط و ضوابط، یا این سایت را توسط ایمیل با استفاده از آخرین آدرس ایمیلی که شما یا شرکتتان برای سینجنتا فرهم کرده اید ارسال نماید.

اگر دیگر کارمند یا عامل مجاز شرکتتان نیستید، یا دیگر توسط شرکتتان مجاز به دسترسی به این سایت نیستید، پس شرکت شما باید بلافاصله سینجنتا را مطلع نماید و شما دیگر مجاز به استفاده از این سایت نیستید.

بین شما و شرکت شما و سینجنتا، سینجنتا مالکیت تنها و انحصاری تمامی حق، مالکیت، و منفعت این سایت، بدون محدودیت شامل طراحی، اجزا، کاربردی بودن، راهبری، محتوا، و «ظاهر و حس کلی» این سایت و تمامی دیتای جمع آوری شده از طریق این سایت را بدون محدودیت شامل تمامی حقوق مالکیت معنوی مرتبط با آن نظیر تمامی کپی رایت ها، ثبت اختراع ها، علایم تجاری، اسرار تجاری و دانش کاری دارا است.

حق تغییر سایت

سینجنتا حق تغییر دادن محتوا و کاربردی بودن این سایت را به هر طریق یا دسترسی داشتن به این سایت یا خاموش کردن این سایت در هر زمان به هر دلیل بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد و به هیچ طریق در برابر شما یا شرکت شما برای پیامدهای احتمالی چنان تغییر یا خاموشی مسوول نخواهد بود.

اطلاعیه کپی رایت و مجوزها:

هر چیزی که شما در این سایت می بینید و می شنوید (محتوا) مثلا شامل تمامی متن، عکس ها، تصویرسازی ها، گرافیک، کلیپ های صوتی، کلیپ های تصویری و کلیپ های صوتی تصویری مشمول کپی رایت است.

جواز غیر انحصاری محتوا، به شما اعطا شده، معذا مشروط به محدودیت های ذیل:

  • شما می توانید محتوا را از این سایت دانلود، ذخیره، چاپ و ذخیره و اشترک گذاری کنید مشروط به اینکه:
  • از محتوا تنها برای استفاده ی غیرتجاری یا پیش بردن فعالیت های کاری با سینجنتا استفاده کنید؛
  • تنها هرگونه بخشی از محتوا را بر هرگونه سایت اینترنتی یا در هرگونه رسانه ی دیگر در بستر مشابهی که بر سایت در آن منتشر شده منتشر یا پست نمایید.
  • محتوا را به سینجنتا منسوب نمایید.
  • محتوا را به هیچ طریق اصلاح یا تغییر نداده یا هیچ گونه اطلاعیه های کپی رایت یا علامت تجاری یا اطلاعیه های محرمانگی را اصلاح یا حذف ننمایید.

در صورتی که در بالا صراحتا ذکر نشده باشد، شما نمی توانید  تمام یا هربخشی از محتوای این سایت را بدون اجازه ی قبلی کتبی از سینجنتا کپی، دانلود، منتشر، نمایش، اجرا، توزیع، ارسال، منتقل، ترجمه، اصلاح، اضافه، به روز رسانی، ترکیب یا خلاصه کنید.

در صورتی که در بالا صراحتا ذکر نشده باشد ، هیچ حق، مالکیت یا منفعتی در محتوای دانلود شده در زمان دانلود محتوا از این سایت به شما منتقل نمیشود. به جز جواز محدود غیر انحصاری صراحتا اعطا شده در بالا، هیچ چیز در محتوای این شرایط و ضوابط و بر این سایت نباید به عنوان اعطای یک جواز یا هرگونه حق دیگر تحت هرگونه کپی رایت، علامت تجاری، حق ثبت یا دیگر حقوق مالکیت معنوی سینجنتا یا هر شخص ثالث دیگر تفسیر شود.

اطلاعیه علامت تجاری

تمامی علایم تجاری، علایم خدمات و لوگوهای نمایش داده شده در این سایت (علایم تجاری) ثبت شده هستند و علایم ثبت نشده ی سینجنتا، هر کدام از [شرکت های] وابسته یا اشخاص ثالث که علامت تجاریشان را به سینجنتا یا هرکدام از شرکت های وابسته اش.

مگر آنکه صراحتا در این شرای و ضوابط ذکر شده باشد، نمی توانید هرگونه علامت تجاری را بدون ابتدائا اخذ اجازه ی کتبی سینجنتا بازتولید کرده یا نمایش داده یا غیر آن استفاده نمایید.

ایده های داوطلبانه:

سینجنتا از نظرات و بازخورد های شما در ارتباط با این سایت استقبال می کند. تمامی اطلاعات و موارد تسلیم شده به سینجنتا از طریق این سایت، نظیر هرگونه نظر، بازخورد، ایده ها، پرسش ها، طراحی ها، دیتا و نظیر آن، غیرمحرمانه و غیرمالکانه تلقی خواهد شد. به این دلیل، از شما می خواهیم که هیچ گونه اطلاعات یا موادی که نمی خواهید به ما واگذار نمایید، بدون محدودیت شامل هرگونه اطلاعات محرمانه و هرگونه مواد خلاقه‌ی دیجیتال را برای ما ارسال ننمایید.

با تسلیم مکاتبات و/یا مواد به سینجنتا از طریق این سایت شما به سینجنتا مالکیت و منفعت مجانی و فراگیر جهانی بر تمامی کپی رایت ها و دیگر حقوق مالکیت معنوی در اطلاعات و/یا مواردی که به سینجنتا تسلیم می کنید اعطا می نمایید. سینجنتا محق خواهد بود تا هرگونه اطلاعات و/یا موادی را که شما از طریق این سایت تسلیم می کنید، و هرگونه ایده ها، مفاهیم، دانش کاری یا تکنیک های محتوی در هرگونه چنان اطلاعات و/یا مواد، برای هرگونه هدفی بدون محدودیت شامل توسعه، تولید و بازاریابی محصولات با استفاده از چنان اطلاعات و موارد بدون محدودیت و بدون حق الزحمه به شما به هیچ طریقی استفاده نماید.

معهذا، سینجنتا از هیچ گونه اطلاعات و موادی که شما از طریق این سایت تسلیم می کنید به طریقی استفاده نخواهد کرد که قوانین حریم خصوصی را نقض نماید. مشخصاً سینجنتا نام شما را افشا نخواهد کرد یا غیر آن این واقعیت که شما اطلاعات یا موارد را برای استفاده تسلیم کرده اید عمومی نخواهد کرد مگر: (a) اجازه ی شما را برای استفاده از نام تان اخذ نماییم؛ (b) ابتدا اطلاع دهیم که مواد یا اطلاعاتی که به بخش خاصی از این سایت تسلیم کرده اید منتشر خواهد شد یا غیر ان با نام شما بر آن استفاده خواهد شد؛ یا (c) ما طبق قانون ملزم به انجام آن هستیم.

شما برای مکاتباتی که از طریق این وب سایت تسلیم می کنید مسوول هستید، بدون محدودیت شامل حقیقت و دقیق بودن آنها.

لطفا توجه نمایید که تسلیم های شما (مثلا از طریق فرم تماس ما) اثر قانونا الزام آوری برای سینجنتا ندارد. درنتیجه، صورت حساب ها، مانده ها و نظایر آنها باید انحصارا به آدرس های مقرر شده در قرارداد مربوطه ارسال شوند.

اطلاعات شخص ثالث:

برخی از اطلاعات، مقالات و دیگر موارد در دسترس از طریق این سایت توسط اشخاص ثالث برای سینجنتا فراهم شده اند. هرگاه عملی باشد، منبع این مواد شخص ثالث شناسایی شده است. این مواد شخص ثالث تنها برای منفعت و راحتی فراهم شده اند. سینجنتا ضمانت یا اظهار نمی کند که این مواد صحیح، دقیق، کامل یا قابل اطمینان باشد. سینجنتا هیچ مسوولیتی را برای هرگونه استفاده از اطلاعات شخص ثالث قبول نمیکند.

لینک ها به وب سایت های سینجنتا:

این سایت محتوی ابرلینک هایی به دیگر وب سایت های کنترل شده توسط سینجنتا یا دیگر موجودیت های سینجنتا (دیگر وب سایت های سینجنتا) است. این وب سایت های دیگر سینجنتا وب سایت های مجزا و مشخصی هستند. هریک هدف خاصی را تامین می کنند. در نتیجه، هر وب سایت دیگر سینجنتا  تحت حاکمیت شرایط کاربری خود و بیانیه حریم خصوصی خود است. اگر از طریق لینک های این وب سایت به دیگر وب سایت های سینجنتا دسترسی پیدا کردید، لطفا چند دقیقه صرف کرده و شرایط کاربری و بیانیه حریم خصوصی ارسال شده بر هریک از وب سایت های دیگر سینجنتا را که مشاهده می کنید مرور نمایید.

لینک ها به وب سایت های دیگر:

این وب سایت حاوی ابرلینک هایی به وب سایت های دیگری است که توسط سینجنتا کنترل نمی شوند. این ابرلینک ها تنها برای ارجاع و راحتی شما فراهم شده اند و دال بر هیچ گونه تایید مواد در این وب سایت ها شخص ثالث یا هیچ گونه ارتباط با فعالیت های آنها نیستند. سینجنتا این وب سایت ها را کنترل نمی کند و مسوول محتوای آنها نیست. شما تنها به ریسک خودتان به این وب سایت ها دستر پیدا کرده و از آها استفاده می کنید.

اطلاعات تولید:

رگونه اطلاعات محتوی یا مورد اشاره در این سایت تنها به عنوان معرفی سینجنتا و محصولات و خدماتش فراهم شده است. برای مشورت مشخص و دستورالعمل های مرتبط با محصولات و خدمات ما لطفا مستقیما با سینجنتا تماس حاصل نمایید. اشخاصی که قصد استفاده ی یک حفاظت شرکتی یا seed product دارند باید برچسب همراه محصول و تمامی قوانین و مقررات قابل کاربرد مرتبط با استفاده از محصولات را  مطالعه کنند. پیش از استفاده از هرگونه محصول حفاظت شرکتی، مطمین شوید که برای استفاده در کشور شما ثبت شده است.

دسترسی جهانی:

چون کشورهای مختلف در سراسر جهان الزامات قانونی و مقرراتی متفاوتی دارند، برخی محصولات در برخی کشورها در دسترس هستند و در برخی نه. این سایت می تواند حاوی ارجاع ها یا ارجاع های متقابل به محصولات سینجنتا، برنامه ها و خدماتی باشد که ممکن است در کشور شما در دسترس یا اعلام شده نباشد. این ارجاع ها دال بر آن نیست که سینجنتا قصد دارد تا چنان محصولات، برنامه ها یا خدماتی را در کشور شما اعلام نماید. اگر سوالی درباره‌ی این دارید که کدام محصولات، برنامه ها و خدمات می تواند در دسترس شما باشد، با نمایندگان فروش محلی سینجنتا یا سینجنتا تماس حاصل نمایید.

تماس با ما:

بخش «تماس با ما» در برخی وب سایت های سینجنتا این فرصت را به شما می دهد تا پرسش های مرتبط را به متخصصان آنلاین ما ارسال نمایید. این بخش برای منفعت و راحتی شما فراهم شده است. کاربردی بودن پاسخ ما به پرسش شما به کامل بودن و دقت اطلاعات و دیگر عوامل فراتر از کترل ما نظیر شرایط جوی بستگی دارد که برپایه ی آن بنا شده است. شما و شرکتتان به تنهایی مسوول ارزیابی ارزش و مفید بودن پاسخ ما خواهید بود.

برخی وب سایت های سینجنتا پرسش و پاسخ های نمونه ای ارسال می کنند که باور داریم می تواند مورد توجه دیگر کاربران ثبت شده باشد. لطفا هیچ گونه اطلاعات محرمانه، مالکانه یا شخصی قابل شناسایی در سوال خود قرار ندهید. ما حق ویرایش پرسش ها را به هدف روشن تر شدن یا طول آنها محفوظ می داریم. لطفا بخش این شرایط و ضوابط مربوط به تسلیم ها را پیش از ارسال هرگونه اطلاعات به ما مرور نمایید.

عدم پیشنهاد یا دعوت یا اعطا:

اطلاعات بر روی این وب سایت سازنده یک پیشنهاد یا دعوت یا اعطا یا غیر آن معامله سهام یا دیگر اوراق بهادار سینجنتا نبوده و نباید چنان تفسیر شود. همچنین هیچ گونه چنان عرضه یا پیشنهادی انجام یا خواسته نشده است. قیمت های سهام و درآمد از آن سهام، می تواند در هر زمان بالا یا پایین برود و سرمایه گذاران بالقوه باید آگاه باشند که عملکرد گذشته لزوما شاخص عملکرد آینده نیست. سرمایه گذاران بالقواه باید پیش از هرگونه تصمیم سرمایه گذاری مشاوره مالی مستقل دریافت کنند