سینجنتا ایران

سینجنتا یک شرکت پیشرو مبتنی بر علوم فناوری و تکنولوژی در صنعت کشاورزی  است. ما به میلیون‌ها کشاورز در سراسر جهان کمک می‌کنیم تا غذای سالم و مغذی تولید کنند و در عین حال از سیاره  مادری مان یعنی زمین مراقبت کنند.

سینجنتا یک شرکت بین المللی  که  دفتر مرکزی آن در کشور سوئیس است. 30000 کارمند در بیش از 90 کشور در حال تلاش در این شرکت برای تغییر نحوه توسعه  و حفاظت از محصولات غذایی و کشاورزی  هستند.

سینجنتا با نگاهی به تامین غذا برای آیندگان و توسعه بخش کشاورزی  برای پیشبرد پایدارتر که برای طبیعت، کشاورزان و جامعه خوب است، سرمایه گذاری می کنیم.

سینجنا فعالیت خود را از 250 سال پیش آغاز کرده است  و در ایران بیش از 50 سال است که بطور رسمی در خدمت کشاورزان ایران است . 

اهداف سینجنتا

کلیه اهداف به سه دسته تقسیم بندی مشوند. 

55+

بذر سبزی و صیفی

47+

سم و کود

30K+

تعداد کامندان

16bn $

سهم بازار جهانی

رسالت سینجنتا:

تامین مداوم غذای جمعیت
رو به رشد جهان