کارشناسان فنی و فروش مقیم در استان های ایران

فروش محصولات با پشتیبانی و گسترش ارائه خدمات به کشاورزان از اهداف شرکت میباشد لذا کارشناسان فنی و  فروش منطقه ای سینجنتا در خدمت این عزیزان می باشند. 

کارشناسان فنی و فروش سینجنتا

مقیم در استان های مختلف

خدمتی متفاوت جهت پشتیبانی فنی و فروش منطقه ای

پشتیبانی فروش

کارشناسان پشتیبانی فروش شرکت سینجنتا در اقصی نقاط ایران آماده ارایه خدمات فنی و فروش به کشاورزان عزیز بوده تا ضمن ارتقا دانش کشاورزی در انتخاب بهینه محصولات سینجنتا یاری نمایند

پشتیبانی فنی

کارشناسان مقیم منطقه ای آماده ارائه خدمات مشاوره ای به کشاورزان در ساعات اداری می باشند.