تیم فنی و فروش سینجنتا ایران

فروش محصولات با پشتیبانی و گسترش ارائه خدمات به کشاورزان از اهداف شرکت میباشد لذا کارشناسان فنی و قروش منطقه ای سیتجنتا در خدمت این عزیزان می باشند. 

کارشناسان فنی و فروش سینجنتا

مقیم در استان های مختلف

خدمتی متفاوت جهت پشتیبانی فنی و فروش منطقه ای

پشتیبانی فروش

کارشناسان مقیم منطقه ای شرکت سینجنتا در مناطق مختلف ایران آماده ارائه خدمات جهت انتخاب بهترین محصول برای شما می باشند.

پشتیبانی فنی

کارشناسان مقیم منطقه ای آماده ارائه خدمات مشاوره ای به کشاورزان در ساعات اداری می باشند.