سینجنتا

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

کلاس های فنی و آموزشی استان گلستان

۱۳ دی ۱۴۰۲

توزیع غیر مجاز آفت كش پرایم پلاس سینجنتا تقلبی

۳۰ آبان ۱۴۰۲

توزیع غیر مجاز آفت كش یونیفرم سینجنتا تقلبی

۲۵ مهر ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی کالیبراسیون سمپاش های بومدار

۸ خرداد ۱۴۰۲

رونمایی از حشره کش الستال

۶ اسفند ۱۴۰۱

همایش کالیراسیون سم پاش

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

برنامه کشت خیار

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

برنامه کشت گندم

۱۶ بهمن ۱۴۰۱

برنامه کشت گوجه فرنگی

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر