به صفحه رسمی سینجنتا ایران خوش آمدید.

کود

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • ایزابیون محصولی با منشاء طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینو اسیدی به دست آمده است. این محصول میتواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلول پاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تامین متعادل اسیدهای آمینه، پپتیدها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش میدهد و کمک میکند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.

  • سکوسترن آهن سینجنتا حاوی ۶ درصد آهن کلات شده با EDDHA در کیلوگرم میباشد. آهن نقش مهمی در متابولیسم گیاه و فرآیند فتوسنتز دارد. علایم کمبود آهن به صورت زرد شدن برگها و سبز ماندن رگبرگها در برگهای نوک سرشاخه ها مشاهده میشود. کمبود آهن در خاکهای آهکی و pHهای بالاتر از ۷٫۲ بیشتر ظاهر میگردد. سکوسترن معروفترین کلات آهنی است که بخاطر داشتن ترکیب موزون و متعادل ۲ ایزومر اورتو - اورتو و اورتو - پارا کمبود آهن در گیاهان را سریع و برای مدتی طولانی درمان میکند. سکوسترن باعث درشت و خوش فرم شدن محصولات میگردد. سکوسترن به دو صورت مخلوط با خاک و همراه آبیاری قطرهای قابل مصرف است. در مصرف خاکی میزان مورد نیاز را در سایه انداز درخت پاشیده و توسط شنکش با خاک مخلوط نماييد و بطور معمول آبیاری نماييد. در سیستم آبیاری قطرهای میزان سکوسترن لازم را متناسب با نوع کالیبراسیون در مخزن کود حل کرده و مصرف نماييد

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود رابط کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وبگاه سینجنتا ایران شما با شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید.مشاهده.
اطلاعات بیشتر