SYNGENTA

SYNGENTA

واردات و توزیع

Importer & Distributer

SCROLL DOWN

وارد کنندگان توزیع کنندگان

لازم بذکر است شرکت سینجنتا ایران به صورت مستقیم فروش ندارد و صرفا در راستای پشتیبانی سم و بذر و کشاورزان در ایران فعالیت دارد. لذا  برای تهیه محصولات از شرکت های مورد تایید وارد کننده و توزیع کننده زیر اقدام فرمائید.

تماس با ما

Info {AT} Pars-ttco.com
پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰۰
88191325 - 46112786 - 46112793 - 46112773

تماس با ما

info[AT]deltaparsnahadeh.com
پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰۰
25 31 43 44 (021) 98+

تماس با ما

golsam[AT]golsamco.com
پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰۰
85596 021
رسالت سینجنتا:

تامین مداوم غذای جمعیت
رو به رشد جهان