همکاری با ما سینجنتا ایران

ما بر این باور هستیم که سینجنتا فارغ از اینکه یک شرکت بین المللی است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش خود حل می کنند. شما هم می توانید با توجه به تخصص و مهارت هایتان و همچنین موقعیت های شغلی موجود، عضوی از این خانواده باشید و در همکاری های تاثیرگذار ما با شرکت ها و سازمان های مختلف شریک و همراه باشید.

فرصت های شغلی

Technical Commercial  Specialist

Location: Tabriz or Urmia

Job Description

 • Communicate with sellers, distributors, and consumers of agricultural inputs.
 • Communicate with the Azerbaijan agriculture organization (the employee should cover 3 provinces: AZ East, AZ West, and Ardebil).
 • Support campaigns, launches, and demos in relevant provinces.
 • Direct manager: sales manager.
 • Probation period: 5-6 months.
 • Working hours: at least 44 hours per week.
 • Travel requirements: Yes.

Requirements

 • A university degree in Agricultural Engineering. (plan protection, horticulture, agronomy)
 • At least three years of experience in the agriculture market. (mainly in sales)
 • Agricultural technical skills and knowledge of plant protection.
 • Teamwork spirit.
 • Good communication skills.
 • English working knowledge. (Speaking and writing skills upper intermediate at least)  
 • Good knowledge of ICDL.

Employment Type

 • Full Time

Job Category

 • Sales
 • Engineering - Agriculture, Technical Agronomist

Seniority

 • Junior Professional


  رزومه